Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 54-4+AC/Zmena A1

STN EN 54-4+AC/Zmena A1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 54-4+AC/Zmena A1
Platnosť: Valid
Pages 12
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia
English title Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment
Publication date 01. 12. 2003
Withdrawal date
ICS: 13.220.20
Triediaci znak: 92 0404
Úroveň zapracovania: idt EN 54-4:1997/A1:2002
Vestník: 11/03
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje požiadavky, skúšobné metódy a kritériá činnosti pre napájacie zariadenie používané v zariadeniach EPS inštalovaných v stavbách.