Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13823

STN EN 13823

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 13823
Validity: Withdrawn
Number of pages: 84
Language:
SK
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podláh vystavené tepelnému pôsobeniu jednotlivého horiaceho prvku
English title Reaction to fire tests for building products. Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by single burning item
Release Date: 01. 05. 2004
Date of withdrawal: 01. 01. 2011
ICS: 13.220.50, 91.060.01, 91.100.01
Sorting character/National clasification code 92 0213
Level of incorporation: idt EN 13823:2002
Official Journal 04/04
Amendments
Replaced by: STN EN 13823:2011-01 (92 0213)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Európska norma opisuje metódu skúšok určovania reakcie na účinky ohňa konštrukčných výrobkov okrem podlahovín a okrem výrobkov, uvedené v rozhodnutí komisie 2000/147/ES.