Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12259-5

STN EN 12259-5

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12259-5
Validity: Valid
Number of pages: 32
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Stabilné hasiace zariadenia. Prvky sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 5: Indikátory prietoku vody
English title Fixed firefighting systems. Components for sprinkler and water spray systems. Part 5: Water flow detectors
Release Date: 01. 02. 2004
Date of withdrawal:
ICS: 13.220.20
Sorting character/National clasification code 92 0407
Level of incorporation: idt EN 12259-5:2002
Official Journal 01/04
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 12259-5:2003-09 (92 0407)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma uvádza požiadavky na konštrukciu, zhotovovanie a skúšanie indikátorov prietoku vody.