Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1889-1

STN EN 1889-1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1889-1
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 40
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Stroje na pneumatikách
Anglický názov: Machines for underground mines. Mobile machines working underground. Safety. Part 1: Rubber tyred vehicles
Dátum vydania: 01. 10. 2004
Dátum zrušenia: 01. 01. 2012
ICS: 73.100.40
Triediaci znak: 44 5003
Úroveň zapracovania: idt EN 1889-1:2003
Vestník: 09/04
Vestník harmonizácie: 5/09, 11/08, 2/08, 7/07, 4/06, 3/05
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1889-1:2012-01 (44 5003)
Nahradené normy: STN EN 1889-1:2004-01 (44 5730)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje bezpečnostné požiadavky a skúšky na vozidlá na gumových pneumatikách s vlastným pohonom (definované v kapitole 3), ktoré sa majú prednostne používať v podzemnom baníctve.