Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1991-1-1/NA

STN EN 1991-1-1/NA

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1991-1-1/NA
Platnosť: Valid
Pages 12
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemové hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia pozemných stavieb. Národná príloha
English title Eurocode 1: Actions on Structures. Part 1-1: General actions - Densities, self weight, imposed loads for buildings
Publication date 01. 12. 2004
Withdrawal date
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/04
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto európskej norme sa používajú termíny a definície v súlade s ISO 2394, ISO 3898, ISO 8930 a uvedené ďalej. Okrem toho, základný zoznam termínov a definícií je uvedený v EN 1990, ustanovenie 1.5.