Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 601

STN EN 601

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 601
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Hliník a zliatiny hliníka. Odliatky. Chemické zloženie odliatkov určených na styk s požívatinami
English title Aluminium and aluminium alloys. Castings. Chemical composition of castings for use in contact with foodstuff
Publication date 01. 11. 2004
Withdrawal date
ICS: 67.250, 77.150.10
Triediaci znak: 42 0674
Úroveň zapracovania: idt EN 601:2004
Vestník: 10/04
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 601:2004-09 (42 0674)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje maximálny hmotnostný obsah zliatinových prvkov a prímesí v hliníku a v odliatych materiáloch a predmetoch zo zliatin hliníka, ktoré sú určené na styk s požívatinami.