Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 602

STN EN 602

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 602
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené výrobky. Chemické zloženie polotovarov používaných na výrobu predmetov určených na styk s požívatinami
English title Aluminium and aluminium alloys. Wrought products. Chemical composition of semi-finished products used for the fabrication of articles for use in contact with foodstuff
Publication date 01. 11. 2004
Withdrawal date
ICS: 67.250, 77.150.10
Triediaci znak: 42 0675
Úroveň zapracovania: idt EN 602:2004
Vestník: 10/04
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 602:2004-09 (42 0675)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje maximálny percentuálny obsah zliatinových prvkov a prímesí v tvárnenom hliníku a zliatinách hliníka spracovaných na materiály a predmety určené na styk s požívatinami. Obsahuje ustanovenia na preukázanie zhody výrobkov s touto normou.