Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 61672-2

STN EN 61672-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 61672-2
Platnosť: Withdraw
Pages 40
language
SK
hard copy 17,20€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) without ability to print, with ability to copy 17,20€
c) with ability to print and copy 22,36€
Slovak title Elektroakustika. Zvukomery. Časť 2: Typové skúšky
English title Electroacoustics. Sound level meters. Part 2: Pattern evaluation tests
Publication date 01. 01. 2005
Withdrawal date 04. 11. 2016
ICS: 17.140.50
Triediaci znak: 36 8813
Úroveň zapracovania: idt EN 61672-2:2003, idt IEC 61672-2:2003
Vestník: 12/04
Amendments
Replaced by STN EN 61672-2:2014-07 (36 8813)
Nahradené normy: STN IEC 60651:1995-03 (35 6870), STN EN 61672-2:2004-08 (36 8813), STN EN 60651:2001-12 (35 6870), STN EN 60804:2002-10 (35 6873)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 61672 stanovuje podrobnosti skúšok, ktoré sú nevyhnutné na overenie zhody so všetkými záväznými technickými požiadavkami uvedenými v IEC 61672-1: 2002 na konvenčné zvukomery, integrujúco-priemerujúce zvukomery a integrujúce zvukomery.