Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 60335-2-73

STN EN 60335-2-73

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 60335-2-73
Platnosť: Valid
Pages 12
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-73: Osobitné požiadavky na stabilné ponorné ohrievače
English title Household and similar electrical appliances.Safety.Part 2-73:Particular requirements for fixed immersion heaters
Publication date 01. 02. 2005
Withdrawal date
ICS: 91.140.65
Triediaci znak: 36 1055
Úroveň zapracovania: mod IEC 60335-2-73:2002, idt EN 60335-2-73:2003
Vestník: 01/05
Amendments Zmena *A1 V 11/06, Zmena *A2 V 05/10, Zmena A11 V 08/21
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 60335-2-73:2004-03 (36 1055)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma sa zaoberá bezpečnosťou stabilných ponorných ohrievačov pre domácnosť a na podobné účely určených na montáž do vodnej nádrže otvorenej do ovzdušia na ohrievanie vody na teplotu nižšiu, ako je bod varu.