Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 1200

STN 73 1200

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 73 1200
Validity: Valid
Number of pages: 76
Language:
SK
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Terminológia v odbore betónu a betonárskych prác
English title Terminology of concrete and concrete work
Release Date: 01. 04. 2005
Date of withdrawal:
ICS: 01.040.91, 91.100.30
Sorting character/National clasification code 73 1200
Level of incorporation:
Official Journal 03/05
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN 73 1200:1975-05
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Základné termíny a druhy betónov.
Content: Predhovor 2
1 Základné termíny a druhy betónov 5
2 Zložky čerstvého betónu 15
2.1 Spojivá 15
2.1.1 Druhy spojív 15
2.1.2 Vlastnosti spojív 20
2.2 Plnivá 22
2.2.1 Druhy plnív 22
2.2.2 Vlastnosti plnív 26
2.3 Prísady a prímesi 29
2.3.1 Prísady 29
2.3.2 Prímesi 31
2.4 Voda 31
3 Technológia výroby, doprava a spracovanie čerstvého betónu 33
3.1 Výroba, doprava a spracovanie čerstvého betónu 33
3.2 Technologické zariadenie 37
3.3 Ošetrovanie čerstvého betónu 41
3.4 Debnenie 42
4 Výstuž 45
4.1 Druhy výstuže, výstužných vložiek a výstužných prvkov 45
4.2 Vlastnosti výstuže 49
4.3 Príprava a zváranie výstuže 52
5 Vlastnosti čerstvého betónu 55
6 Vlastnosti zatvrdnutého betónu 58
7 Chyby a poruchy betónu 63
8 Zhotovovanie betónových konštrukcií 64
9 Kontrola kvality betónu a betonárskych prác 66
Abecedný zoznam názvov 71