Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 3952-1/Zmena A1

STN EN ISO 3952-1/Zmena A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 3952-1/Zmena A1
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Kinematické schémy. Grafické značky. Časť 1 (ISO 3952-1:1981)
English title Kinematic diagrams. Graphical symbols. Part 1
Release Date: 01. 03. 2005
Date of withdrawal:
ICS: 01.080.30, 21.020
Sorting character/National clasification code 01 3226
Level of incorporation: idt ISO 3952-1:1981/Amd.1:2002, idt EN ISO 3952-1:1994/A1:2004
Official Journal 02/05
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto medzinárodná norma stanovuje značky pre prvky kinematických schém výrobkov priemyselných odvetví.