Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 01.080.30

Počet záznamov: 115

Back
34 5543 Valid

Elektrotechnické kreslenie. Značky pre obvodové schémy železničných zabezpečovacích zariadení

Vydanie: 12.01.1972

18 0052 Valid

Smernice pre tvorbu schematických značiek pre výkresy v projektoch merania a regulácie priemyselných procesov

Vydanie: 31.01.1977

01 3109 Valid

Technické výkresy. Označovanie výrobkov. Údaje na výkresoch

Vydanie: 24.01.1979

01 3180 Valid

Technické výkresy. Kreslenie diagramov

Vydanie: 13.08.1982

34 5543 Valid

Elektrotechnické kreslenie. Značky pre obvodové schémy železničných zabezpečovacích zariadení

Vydanie: 01.10.1983

01 3402 Valid

Výkresy v stavebníctve. Popisové pole

Vydanie: 02.06.1986

01 3146 Valid

Technické výkresy. Údaje o povlakoch a tepelnom spracovaní na výkresoch

Vydanie: 26.10.1987

01 3405 Valid

Výkresy v stavebníctve. Označovanie charakteristík presnosti

Vydanie: 24.10.1988

01 3142 Valid

Technické výkresy. Označovanie výrobkov a ich častí v konštrukčnej dokumentácii. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Vydanie: 01.09.1993

01 3142 Valid

Technické výkresy. Označovanie výrobkov a ich častí v konštrukčnej dokumentácii. Časť 2: Hutné výrobky

Vydanie: 01.09.1993

01 3681 Valid

Výkresy banských a podzemných objektov. Spoločné požiadavky

Vydanie: 01.11.1994

27 7505 Valid

Stroje na zemné práce. Výkonnosť stroja. Terminológia, značky a jednotky

Vydanie: 01.05.1995

18 0060 Valid

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 1. časť: Základné značky

Vydanie: 01.06.1995

18 0061 Valid

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 2. časť: Rozšírené základné značky

Vydanie: 01.06.1995

18 0063 Valid

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 4. časť: Základné značky pre funkcie riadiacich počítačov a systémov so spoločne používaným zobrazením a riadením

Vydanie: 01.06.1995

92 0111 Valid

Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Špecifikácia

Vydanie: 01.01.1998

01 3226 Valid

Kinematické schémy. Grafické značky. Časť 1 (ISO 3952-1:1981)

Vydanie: 01.10.2000

01 3226 Valid

Kinematické schémy. Grafické značky. Časť 4 (ISO 3952-4:1984)

Vydanie: 01.10.2000

01 3226 Valid

Kinematické schémy. Grafické značky. Časť 2 (ISO 3952-2:1981)

Vydanie: 01.10.2000

01 3226 Valid

Kinematické schémy. Grafické značky. Časť 3 (ISO 3952-3:1979)

Vydanie: 01.10.2000

14 2007 Valid

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Schémy okruhov zariadení a schémy potrubí a prístrojov. Usporiadanie a značky

Vydanie: 01.04.2001

Dotaz zabral 0,409s.