Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Ostatné produkty

Ostatné produkty

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Vestník ÚNMS SR mesačne prináša aktuálne informácie o prijatých STN do sústavy slovenských technických noriem, oznámenia o pláne technickej normalizácie, údaje o verejnom prerokovaní návrhov slovenských technických noriem, oznámenia o autorizácii, prehľady osvedčení o akreditácii, notifikácie a ďalšie informácie.

Úhrada za jedno číslo: 8,95 €*

Ročné predplatné (za kalendárny rok): 107,40 €

Poštovné a balné:

  • do 1 kg: 3,40 €
  • do 1 kg: 5,20 €
  • nad 5 kg: 7,00 €

* Výška úhrady za poskytovanie vestníka v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe vo formáte pdf e-mailom.

ÚNMS SR nie je platiteľom DPH.

Objednávky môžete posielať emailom na adresu: shop@normoff.gov.sk

Strojárske tabuľky - výber noriem - vydanie 2014

Strojárske tabuľky - výber noriem - vydanie 2014

Tabuľky poskytujú základné technické údaje pre navrhovanie a výrobu konštrukčných prvkov strojov, základné informácie o mierových jednotkách, normalizačných rozmeroch, informácie o označovaní stavu povrchu, tolerovaní rozmerov a geometrie závitov a iných tvarových a rozmerových prvkov a pod. Navyše obsahujú údaje pre výpočty a konštrukčné smernice prvkov strojov a potrebné údaje z medzinárodných, európskych a národných technických noriem.

Vydanie: 9.2014

Úhrada: 20,44 €

Poštovné a balné:

  • do 1 kg: 3,40 €
  • do 1 kg: 5,20 €
  • nad 5 kg: 7,00 €

ÚNMS SR nie je platiteľom DPH.

Objednávky môžete posielať emailom na adresu: shop@normoff.gov.sk

Energetická hospodárnosť budov

Súbor noriem z energetickej hospodárnosti budov a tepelnej ochrany budov v rámci služby STN-online. Predplatné od 01.03. do 28.02. prislušného roka.

Zoznam noriem k 01.05.202 (XLSX, 16,8 kB)4 (XLSX, 16,8 kB)

Úhrada za ročné predplatné 70,00 EUR

ÚNMS SR nie je platiteľom DPH.

Objednávky môžete posielať emailom na adresu: shop_pdf@normoff.gov.sk