Služba STN-online umožňuje prístup k STN cez internet prostredníctvom predplatného na rok. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem zmien a opráv.