Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Classes of standards

Classes of standards

The possibility of searching for technical standards according to classification in individual classes.

00 Národné triedenie STN

Loading...

01 GENERAL

Loading...

02 MACHINE PARTS

Loading...

03 MACHINE PARTS - CORROSION AND MATERIAL PROTECTION

Loading...

04 FOUNDRY

Loading...

05 WELDING, SOLDERING, BRAZING, METAL AND PLASTICS CUTTING

Loading...

06 HEATING, INDUSTRIAL FURNACES, COOKERS, HEATERS

Loading...

07 BOILERS

Loading...

08 TURBINES

Loading...

09 PISTON INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Loading...

10 COMPRESSORS, VACUUM ENGINEERING AND PNEUMATIC EQUIPMENT

Loading...

11 PUMPS, HYDRAULIC EQUIPMENT

Loading...

12 AIR ENGINEERING EQUIPMENT

Loading...

13 FITTINGS AND PIPING

Loading...

14 REFRIGERATING TECHNOLOGY

Loading...

15 SHEET AND WIRE PRODUCTS

Loading...

16 SHEET AND WIRE PRODUCTS

Loading...

17 PRECISION ENGINEERING

Loading...

18 AUTOMATION

Loading...

19 OPTIKAL EQUIPMENT FOR CINEMATOGRAPHY

Loading...

20 METAL- WORKING MACHINES

Loading...

21 FORMING MACHINES

Loading...

22 TOOLS

Loading...

23 TOOLS

Loading...

24 CLAMPING TOOLS

Loading...

25 MESURING, TEST AND INSPECTION TOOLS, INTRUMENTS AND MACHINES

Loading...

26 TRANSPORT AND MATERIAL HANDLING EQUIPMENT

Loading...

27 LIFTING EQUIPMENT, SURFACE MINING MACHINES, EARTH, CONSTRUCTION AND ROAD WORKS MACHINES

Loading...

28 ROLLING STOCK, RAILBOUND VEHICLES

Loading...

29 --

Loading...

30 ROAD VEHICLES

Loading...

31 AERONAUTICS

Loading...

32 SHIPS AND FLOATING VESSELS

Loading...

33 ELECTRICAL ENGINEERING - ELECTROTECHNICAL REGULATIONS

Loading...

34 ELECTRICAL ENGINEERING

Loading...

35 ELECTRICAL ENGINEERING

Loading...

36 ELECTRICAL ENGINEERING

Loading...

37 ELECTRICAL ENGINEERING - POWER ENGINEERING

Loading...

38 POWER ENGINEERING - FIRE PROTECTION

Loading...

39 WEAPONS FOR CIVIL USE

Loading...

40 NUCLEAR ENGINEERING

Loading...

41 METALLURGY - MATERIAL SHEETS OF STEELS

Loading...

42 METALLURGY

Loading...

43 METALLURGY - MACHINERY

Loading...

44 MINING

Loading...

45 DEEP HOLE DRILLING AND OIL EXPLOITATION

Loading...

46 AGRICULTURE

Loading...

47 AGRICULTURAL AND FORESTRY MACHINES

Loading...

48 FORESTRY

Loading...

49 WOOD - WORKING INDUSTRY

Loading...

50 PAPER INDUSTRY PRODUCTS

Loading...

51 MACHINERY EQUIPMENT FOR FOOD INDUSTRY

Loading...

52 MACHINERY EQUIPMENT FOR FOOD INDUSTRY

Loading...

53 MACHINERY EQUIPMENT FOR FOOD INDUSTRY

Loading...

54 MACHINERY EQUIPMENT FOR FOOD INDUSTRY

Loading...

55 SPECIAL MACHINERY AND STRUCTURES

Loading...

56 FOOD INDUSTRY PRODUCTS

Loading...

57 FOOD INDUSTRY PRODUCTS

Loading...

58 FOOD INDUSTRY PRODUCTS

Loading...

59 BIOTECHNOLOGY

Loading...

60 NANOTECHNOLOGY

Loading...

61 --

Loading...

62 RUBBER INDUSTRY, RUBBER

Loading...

63 RUBBER INDUSTRY, RUBBER PRODUCTS

Loading...

64 PLASTICS

Loading...

65 CHEMICAL INDUSTRY PRODUCTS

Loading...

66 CHEMICAL INDUSTRY PRODUCTS

Loading...

67 CHEMICAL INDUSTRY PRODUCTS

Loading...

68 CHEMICAL INDUSTRY PRODUCTS

Loading...

69 NACHINERY FOR CHEMICAL INDUSTRY

Loading...

70 GLASS PRODUCTS AND CAST (MELTED) ROCKS

Loading...

71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÉ ZARIADENIE

Loading...

72 CERAMICS AND CEMENT BUILDING MATERIALS INDUSTRY

Loading...

73 DESIGN AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS

Loading...

74 CONSTRUCTION PARTS

Loading...

75 WATER MANAGEMENT

Loading...

76 CULTURAL HERITAGE, CONSERVATION OF CULTURAL PROPERTY

Loading...

77 PACKAGES AND PACKAGING

Loading...

78

Loading...

79 LEATHER INDUSTRY

Loading...

80 TEXTILE RAW MATERIALS AND PRODUCTS

Loading...

81 MACHINERY FOR TEXTILE INDUSTRY

Loading...

82 MACHINES AND EQUIPMENT FOR FINISHING

Loading...

83 ENVIRONMENTAL PROTECTION, WORKING AND PERSONAL PROTECTION

Loading...

84 HEALTH CARE TECHNOLOGY

Loading...

85 HEALTH CARE TECHNOLOGY

Loading...

86 HEALTH CARE TECHNOLOGY

Loading...

87 TELECOMMUNICATION

Loading...

88 POLYGRAPHIC INDUSTRY

Loading...

89 MUSICAL INSTRUMENTS

Loading...

90 OFFICE, SCHOOL AND DRAWING TOOLS

Loading...

91 INTERIOR EQUIPMENT

Loading...

92 SAFETY AND FIRE PROTECTION

Loading...

93 OUTDOOR EQUIPMENT

Loading...

94 OUTDOOR EQUIPMENT

Loading...

95 SERVICES

Loading...

96 Services

Loading...

97 DATA EXCHANGE

Loading...

98 MILITARY STANDARDS

Loading...

99 METROLOGY

Loading...