Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Triedy noriem

Triedy noriem

Možnosť vyhľadávania technických noriem podľa zaradenia do jednotlivých tried.

00 Národné triedenie STN

Načítavam...

01 VŠEOBECNÁ TRIEDA

Načítavam...

02 STROJOVÉ SÚČASTI A SÚČIASTKY

Načítavam...

03 STROJOVÉ SÚČASTI - KORÓZIA A OCHRANA MATERIÁLU

Načítavam...

04 ZLIEVARENSTVO

Načítavam...

05 ZVÁRANIE, SPÁJKOVANIE, REZANIE KOVOV A PLASTOV

Načítavam...

06 VYKUROVANIE, PRIEMYSELNÉ PECE, VARNÉ A VYKUROVACIE ZARIADENIA

Načítavam...

07 KOTLY

Načítavam...

08 TURBÍNY

Načítavam...

09 SPAĽOVACIE PIESTOVÉ MOTORY

Načítavam...

10 KOMPRESORY, VÁKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÉ ZARIADENIA

Načítavam...

11 ČERPADLÁ, HYDRAULICKÉ ZARIADENIA

Načítavam...

12 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

Načítavam...

13 ARMATÚRY A POTRUBIE

Načítavam...

14 CHLADENIE

Načítavam...

15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÔTU

Načítavam...

16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÔTU

Načítavam...

17 JEMNÁ MECHANIKA

Načítavam...

18 AUTOMATIZÁCIA

Načítavam...

19 OPTICKÉ PRÍSTROJE, ZARIADENIA PRE KINEMATOGRAFIU A REPROGRAFIU

Načítavam...

20 OBRÁBACIE STROJE NA KOVY

Načítavam...

21 TVÁRNIACE STROJE

Načítavam...

22 NÁSTROJE

Načítavam...

23 NÁRADIE

Načítavam...

24 UPÍNACIE NÁRADIE

Načítavam...

25 MERACIE A KONTROLNÉ NÁRADIE A PRÍSTROJE

Načítavam...

26 ZARIADENIA DOPRAVNÉ A NA MANIPULÁCIU S MATERIÁLOM

Načítavam...

27 ZDVÍHACIE ZARIADENIA, STROJE NA POVRCHOVÚ ŤAŽBU, STROJE A ZARIADENIA PRE ZEMNÉ, STAVEBNÉ A CESTNÉ PRÁCE

Načítavam...

28 KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

Načítavam...

29 --

Načítavam...

30 CESTNÉ VOZIDLÁ

Načítavam...

31 LETECTVO

Načítavam...

32 LODE A PLÁVAJÚCE ZARIADENIA

Načítavam...

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PREDPISY

Načítavam...

34 ELEKTROTECHNIKA

Načítavam...

35 ELEKTROTECHNIKA

Načítavam...

36 ELEKTROTECHNIKA

Načítavam...

37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA

Načítavam...

38 ENERGETIKA - POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Načítavam...

39 ZBRANE PRE CIVILNÚ POTREBU

Načítavam...

40 JADROVÁ TECHNIKA

Načítavam...

41 HUTNÍCTVO - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ

Načítavam...

42 HUTNÍCTVO

Načítavam...

43 HUTNÍCTVO - STROJOVÉ ZARIADENIE

Načítavam...

44 BANÍCTVO

Načítavam...

45 HLBINNÉ VŔTANIE A ŤAŽBA ROPY

Načítavam...

46 POĽNOHOSPODÁRSTVO

Načítavam...

47 Poľnohospodárske a lesnícke stroje

Načítavam...

48 LESNÍCTVO

Načítavam...

49 DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

Načítavam...

50 VÝROBKY PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU

Načítavam...

51 STROJOVÉ ZARIADENIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

Načítavam...

52 STROJOVÉ ZARIADENIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

Načítavam...

53 STROJOVÉ ZARIADENIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

Načítavam...

54 STROJOVÉ ZARIADENIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

Načítavam...

55 ZARIADENIA A KONŠTRUKCIE NA OSOBITNÉ ÚČELY

Načítavam...

56 VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

Načítavam...

57 VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

Načítavam...

58 VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

Načítavam...

59 BIOTECHNOLÓGIA

Načítavam...

60 NANOTECHNOLÓGIE

Načítavam...

61 --

Načítavam...

62 GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL, GUMA

Načítavam...

63 GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL, VÝROBKY Z GUMY

Načítavam...

64 PLASTY

Načítavam...

65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU

Načítavam...

66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU

Načítavam...

67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU

Načítavam...

68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU

Načítavam...

69 STROJOVÉ ZARIADENIE PRE CHEMICKÝ PRIEMYSEL

Načítavam...

70 VÝROBKY ZO SKLA A TAVENÝCH HORNÍN

Načítavam...

71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÉ ZARIADENIE

Načítavam...

72 PRIEMYSEL KERAMICKÝCH A MALTOVINOVÝCH STAVEBNÝCH HMÔT, DIELCOV A OSTATNEJ KERAMIKY

Načítavam...

73 NAVRHOVANIE A REALIZOVANIE STAVIEB

Načítavam...

74 ČASTI STAVIEB

Načítavam...

75 VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Načítavam...

76 KULTÚRNE DEDIČSTVO, KONZERVOVANIE KULTÚRNEHO MAJETKU

Načítavam...

77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA

Načítavam...

78

Načítavam...

79 KOŽIARSKY PRIEMYSEL

Načítavam...

80 TEXTILNÉ SUROVINY A VÝROBKY

Načítavam...

81 STROJOVÉ ZARIADENIE TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

Načítavam...

82 STROJE A ZARIADENIA NA ÚPRAVU POVRCHU

Načítavam...

83 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, OSOBNÁ A PRACOVNÁ OCHRANA A OCHRANA SPOLOČNOSTI

Načítavam...

84 ZDRAVOTNÍCTVO

Načítavam...

85 ZDRAVOTNÍCTVO

Načítavam...

86 ZDRAVOTNÍCTVO

Načítavam...

87 TELEKOMUNIKÁCIE

Načítavam...

88 POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL

Načítavam...

89 HUDOBNÉ NÁSTROJE

Načítavam...

90 KANCELÁRSKE, ŠKOLSKÉ A KRESLIACE POTREBY

Načítavam...

91 VNÚTORNÉ ZARIADENIE

Načítavam...

92 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRED POŽIAROM

Načítavam...

93 VÝSTROJNÝ TOVAR

Načítavam...

94 VÝSTROJNÝ TOVAR

Načítavam...

95 SLUŽBY

Načítavam...

96 SLUŽBY

Načítavam...

97 VÝMENA DÁT

Načítavam...

98 VOJENSKÉ NORMY

Načítavam...

99 METROLÓGIA

Načítavam...