Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 038378

Number of records: 4

Back
03 8378 Valid

Všeobecné zásady katódovej ochrany kovových konštrukcií uložených na pevnine v pôde alebo vo vode

Release Date: 01.10.2020

03 8378 Withdrawn

Katodická ochrana kovových konštrukcií umiestnených v pôde alebo vo vode. Všeobecné zásady a používanie pre potrubné systémy

Release Date: 01.12.2001

03 8378 Withdrawn

Katódová ochrana kovových konštrukcií uložených v pôde alebo vo vode. Všeobecné zásady a aplikácia na potrubí

Release Date: 01.04.2003

03 8378 Withdrawn

Všeobecné zásady katódovej ochrany kovových konštrukcií uložených na pevnine v pôde alebo vo vode

Release Date: 01.02.2020

Dotaz zabral 0,372s.