Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 070253

Number of records: 14

Back
07 0253 Valid

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-2: Osobitná norma pre spotrebiče typu B1

Release Date: 01.09.2015

07 0253 Valid

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW

Release Date: 01.10.2018

07 0253 Valid

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-3: Osobitná norma pre hybridné vykurovacie zariadenia kombinujúce plynové spotrebiče a tepelné čerpadlo v jednom výrobku

Release Date: 01.03.2024

07 0253 Valid

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW

Release Date: 01.06.2024

07 0253 Valid

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

Release Date: 01.06.2024

07 0253 Withdrawn

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

Release Date: 01.01.2013

07 0253 Withdrawn

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW

Release Date: 01.04.2013

07 0253 Withdrawn

Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Časť 2-2: Osobitné normy na spotrebiče typu B1 s menovitým tepelným príkonom nepresahujúcim 70 kW

Release Date: 01.02.2015

07 0253 Withdrawn

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

Release Date: 01.11.2015

07 0253 Withdrawn

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW

Release Date: 01.06.2017

07 0253 Withdrawn

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

Release Date: 01.02.2019

07 0253 Withdrawn

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

Release Date: 01.02.2022

07 0253 Withdrawn

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

Release Date: 01.12.2022

07 0253 Withdrawn

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW

Release Date: 01.12.2022

Dotaz zabral 0,369s.