Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15502-2-2

STN EN 15502-2-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 15502-2-2
Validity: Valid
Number of pages: 44
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-2: Osobitná norma pre spotrebiče typu B1
English title Gas-fired central heating boilers. Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances
Release Date: 01. 09. 2015
Date of withdrawal:
ICS: 27.060.30, 91.140.10
Sorting character/National clasification code 07 0253
Level of incorporation: idt EN 15502-2-2:2014
Official Journal 08/15
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 15502-2-2:2015-02 (07 0253)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy najmä na konštrukciu, bezpečnosť, vhodnosť účelu používania a hospodárne využívanie energie, ako aj rozdelenie a označovanie kotlov na ústredné vykurovanie, ktoré sú vybavené atmosférickými horákmi, atmosférickými horákmi s ventilátorom a ktoré sa ďalej nazývajú iba kotly.Tam, kde sa používa slovo kotol, chápe sa ako kotol vrátane prípojných potrubí na odvod spalín, potrubí a ústiacich kusov, ak sa používajú.Táto európska norma sa má používať spolu so všeobecnými požiadavkami EN 15502-1.Táto európska norma pokrýva vykurovacie kotly na plynné palivá typov B11, B11BS, B12, B12BS, B13, B13BS podľa triedenia v CEN/TR 1749: 2009. Táto norma uvádza požiadavky na kotly známej konštrukcie. Pri kotloch s alternatívnou konštrukciou, ktoré nemusia úplne patriť do predmetu tejto normy, sa musí posúdiť riziko spojené s touto alternatívnou konštrukciou.