Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 326603

Number of records: 29

Back
32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 305: Vybavenie - akumulátorové batérie

Release Date: 01.09.1993

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

Release Date: 01.11.1993

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody

Release Date: 01.03.1995

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Release Date: 01.03.1996

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 307. časť: Vybavenie - spotrebiče na kúrenie a varenie

Release Date: 01.10.1996

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

Release Date: 01.10.1998

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Release Date: 01.04.2000

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody

Release Date: 01.12.2001

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 306: Vybavenie. Svietidlá a ich príslušenstvo

Release Date: 01.05.1993

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 302: Vybavenie. Elektrické rozvádzače

Release Date: 01.10.1993

32 6603 Withdrawn

Elektrická inštalácia na lodiach. 351. časť: Izolačné materiály pre lodné silnoprúdové káble

Release Date: 01.02.1995

32 6603 Withdrawn

Elektrická inštalácia na lodiach. 359. časť: Materiály plášťov pre lodné silnoprúdové a telekomunikačné káble

Release Date: 01.02.1995

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Výber a inštalácia káblov pre rozvod nízkeho napätia

Release Date: 01.10.1995

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 350: Lodné silnoprúdové káble. Všeobecné konštrukčné a skúšobné požiadavky

Release Date: 01.04.1997

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Čast 353: Jednožilové a viacžilové káble s vytláčanou pevnou izoláciou na menovité napätie 1 kV a 3 kV

Release Date: 01.04.1997

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 351: Izolačné materiály lodných silnoprúdových káblov

Release Date: 01.10.1998

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 302: Vybavenie. Elektrické rozvádzače

Release Date: 15.10.1998

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Výber a inštalácia káblov pre rozvod nízkeho napätia

Release Date: 15.10.1998

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 354: Jednožilové a trojžilové káble s vytláčanou pevnou izoláciou na menovité napätie 6 kV, 10 kV a 15 kV

Release Date: 01.01.1999

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 351: Izolačné materiály lodných silnoprúdových káblov

Release Date: 01.04.1999

32 6603 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 359: Plášťové materiály lodných silnoprúdových a telekomunikačných káblov (obsahuje zmenu A1:1994)

Release Date: 01.04.1999

Dotaz zabral 0,359s.