Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN IEC 60092-303/Zmena A1

STN IEC 60092-303/Zmena A1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN IEC 60092-303/Zmena A1
Platnosť: Valid
Pages 4
language
SK
hard copy 2,80€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 2,52€
b) without ability to print, with ability to copy 2,80€
c) with ability to print and copy 3,64€
Slovak title Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody
English title Electrical installations in ships. Part 303: Equipment - Transformers for power and lighting
Publication date 01. 12. 2001
Withdrawal date
ICS: 29.180, 47.020.60
Triediaci znak: 32 6603
Úroveň zapracovania: idt IEC 60092-303:1980/A1:1997
Vestník: 11/01
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na všetky transformátory používané v silnoprúdových a svetelných obvodoch a statické meniče. Môže sa použiť aj na spúšťacie transformátory, autotransformátorové kompenzátory, presýtené tlmivky a transduktory určené pre lode vrátane jednofázových transformátorov s výkonom menším ako 1 kV.A, a trojfázových transformátorov s výkonom menším ako 5 kV.A, ak nie je určené inak.