Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 326605

Number of records: 9

Back
32 6605 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 502: Tankové lode. Osobitné charakteristiky

Release Date: 01.08.2001

32 6605 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Malé plavidlá

Release Date: 01.08.2015

32 6605 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Malé plavidlá

Release Date: 01.01.2016

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 501: Špeciálne požiadavky na elektrické pohonné stroje lodí

Release Date: 01.11.1993

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. 502. časť: Tankové lode

Release Date: 01.02.1995

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. 505. časť: Špeciálne vlastnosti. Plávajúce príbrežné vŕtacie súpravy

Release Date: 01.11.1996

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 504: Špeciálne vybavenie. Riadenie a prístrojová technika

Release Date: 01.03.1999

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 506: Osobitné požiadavky. Lode prepravujúce špecificky nebezpečný tovar a materiály nebezpečné len pri voľnom uložení

Release Date: 01.11.1999

32 6605 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 507: Plavidlá na voľný čas

Release Date: 01.12.2001

Dotaz zabral 0,365s.