Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN IEC 60092-502

STN IEC 60092-502

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN IEC 60092-502
Platnosť: Valid
Pages 44
language
SK
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 502: Tankové lode. Osobitné charakteristiky
English title Electrical installations in ships. Part 502: Tankers. Special features
Publication date 01. 08. 2001
Withdrawal date
ICS: 47.020.60
Triediaci znak: 32 6605
Úroveň zapracovania: idt IEC 60092-502:1999
Vestník: 07/01
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN IEC 60092-502:1995-02 (32 6605)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60092 sa týka elektrických inštalácií na tankových lodiach prepravujúcich kvapaliny, ktoré sú horľavé buď vďaka vnútorným vlastnostiam, alebo v reakcii s inými látkami, alebo horľavé skvapalnené plyny.