Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 357107

Number of records: 52

Back
35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO)

Release Date: 01.11.2012

35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 6: Kryté prípojnicové rozvody

Release Date: 01.05.2013

35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 4: Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače (ACS)

Release Date: 01.10.2013

35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach

Release Date: 01.08.2016

35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach

Release Date: 01.08.2017

35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO)

Release Date: 01.10.2019

35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 7: Rozvádzače na osobitné aplikácie ako maríny, kempingy, trhoviská, nabíjacie stanice elektrických vozidiel

Release Date: 01.10.2021

35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače

Release Date: 01.06.2022

35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá

Release Date: 01.03.2023

35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach

Release Date: 01.12.2023

35 7107 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 7: Rozvádzače na osobitné aplikácie ako prístavy, kempingy, nákupné strediská, nabíjacie stanice elektrických vozidiel

Release Date: 01.12.2023

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn

Release Date: 01.01.1988

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn

Release Date: 01.05.1990

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn

Release Date: 20.07.1990

35 7107 Withdrawn

Krytý prípojnicový rozvod

Release Date: 29.03.1991

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače (obsahuje zmeny A1:1995 a A11:1996)

Release Date: 01.05.1998

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 3: Osobitné požiadavky na rozvádzače nn inštalované na miestach prístupných laickej obsluhe pri ich používaní. Rozvodnice (obsahuje zmenu A1:1994)

Release Date: 19.06.1998

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 5: Osobitné požiadavky na rozvádzače určené na inštalovanie vo vonkajšom prostredí na verejných miestach. Káblové rozvodné skrine na rozvod energie v sieťach

Release Date: 01.03.2000

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 2: Osobitné požiadavky na krytý prípojnicový rozvod

Release Date: 01.05.2000

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 4: Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače

Release Date: 01.08.2000

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 5: Osobitné požiadavky na rozvádzače určené na inštalovanie vo vonkajšom prostredí na verejných miestach. Káblové rozvodné skrine na rozvod energie v sieťach

Release Date: 01.12.2001

Dotaz zabral 0,380s.