Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 60439-3+A1

STN EN 60439-3+A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 60439-3+A1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Rozvádzače nn. Časť 3: Osobitné požiadavky na rozvádzače nn inštalované na miestach prístupných laickej obsluhe pri ich používaní. Rozvodnice (obsahuje zmenu A1:1994)
English title Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 3: Particular requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons have access for their use. Distribution boards
Release Date: 19. 06. 1998
Date of withdrawal: 22. 03. 2015
ICS: 29.130.20
Sorting character/National clasification code 35 7107
Level of incorporation: idt EN 60439-3:1991, idt EN 60439-3:1991/A1:1994, mod IEC 60439-3:1990, idt EN 60439-3:1991/corr. Apr.:1994, mod IEC 60439-3:1990/A1:1993
Official Journal 06/98
Amendments Oprava *1 V 05/02, Zmena *A2 V 11/02, Oprava C2 V 04/06, Oprava C3 V 05/10
Replaced by: STN EN 61439-3:2012-11 (35 7107)
Repleces: STN 35 7000:1982-12, STN 35 7030:1971-06
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma obsahuje dodatočné požiadavky pre kryté distribučné rozvodnice, ktoré sú určené na stacionárne použitie, sú typovo skúšané pre vnútorné použitie.