Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

Zoradiť podľa: Triediaceho znaku

Triediaci znak: 698979

Počet záznamov: 15

Back
69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia medzipriestorov, ochranných povlakov a ochranných plášťov

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 6: Senzory v monitorovacích sondách

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia meracích systémov v nádrži a tlakových potrubných systémov

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia systémov zisťovania netesností založených na senzoroch

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia kvapalinových systémov nádrží

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia tlakových a vákuových systémov

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Valid

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

Vydanie: 01.01.2017

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

Vydanie: 01.12.2003

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 2: Tlakové a vákuové systémy

Vydanie: 01.12.2003

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 4: Kvapalné a/alebo parné senzorové systémy na používanie v netesnostiach alebo v medzipriestore

Vydanie: 01.12.2003

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 6: Senzory v monitorovacích sondách

Vydanie: 01.12.2003

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 3: Kvapalinový systém pre nádrže

Vydanie: 01.01.2004

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 7: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy pre medzipriestor. Ochrana proti netesnostiam pomocou vnútorných obložení (poťahom) a ochrannými plášťami

Vydanie: 01.01.2004

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 5: Meracie systémy netesností v nádrži

Vydanie: 01.01.2005

69 8979 Withdraw

Systémy zisťovania netesností. Časť 5: Meracie systémy netesností v nádrži

Vydanie: 01.06.2007

Dotaz zabral 0,365s.