Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13160-7

STN EN 13160-7

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 13160-7
Platnosť: Valid
Pages 52
language
EN
hard copy 21,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) without ability to print, with ability to copy 21,40€
c) with ability to print and copy 27,82€
Slovak title Systémy zisťovania netesností. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia medzipriestorov, ochranných povlakov a ochranných plášťov
English title Leak detection systems - Part 7: Requirements and test/assessment methods for interstitial spaces, leak detection linings and leak detection jackets
Publication date 01. 01. 2017
Withdrawal date
ICS: 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20
Triediaci znak: 69 8979
Úroveň zapracovania: idt EN 13160-7:2016
Vestník: 12/16
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 13160-7:2004-01 (69 8979)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: