Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 730035

Number of records: 62

Back
73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

Release Date: 01.06.2009

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

Release Date: 01.01.2010

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

Release Date: 01.04.2010

73 0035 Valid

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby

Release Date: 01.04.2010

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

Release Date: 01.04.2010

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

Release Date: 01.05.2010

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

Release Date: 01.05.2010

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

Release Date: 01.07.2010

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

Release Date: 01.10.2010

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

Release Date: 01.03.2012

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

Release Date: 01.02.2013

73 0035 Valid

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby

Release Date: 01.02.2013

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Silá a nádrže

Release Date: 01.02.2013

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi

Release Date: 01.03.2013

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

Release Date: 01.06.2013

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

Release Date: 01.05.2019

73 0035 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

Release Date: 01.05.2019

73 0035 Withdrawn

Zaťaženie stavebných konštrukcií

Release Date: 19.12.1986

73 0035 Withdrawn

Zaťaženie stavebných konštrukcií

Release Date: 01.08.1991

73 0035 Withdrawn

Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 1: Zásady navrhovania

Release Date: 01.12.1998

73 0035 Withdrawn

Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-2: Zaťaženia konštrukcií. Zaťaženie konštrukcií namáhaných požiarom

Release Date: 01.12.1999

Dotaz zabral 0,400s.