Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 730091

Number of records: 10

Back
73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

Release Date: 01.10.2005

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Release Date: 01.06.2008

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

Release Date: 01.09.2009

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

Release Date: 01.04.2010

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Release Date: 01.04.2010

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

Release Date: 01.12.2010

73 0091 Valid

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

Release Date: 01.08.2014

73 0091 Withdrawn

Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

Release Date: 01.11.1998

73 0091 Withdrawn

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 3: Navrhovanie pomocou poľných skúšok

Release Date: 01.03.2004

73 0091 Withdrawn

Eurokód 7. Geotechnické navrhovanie. Časť 2: Inžiniersko-geologický prieskum a skúšanie

Release Date: 01.10.2007

Dotaz zabral 0,365s.