Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1997-1/Oprava AC

STN EN 1997-1/Oprava AC

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1997-1/Oprava AC
Platnosť: Valid
Pages 24
language
SK
hard copy 0,00€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) without ability to print, with ability to copy 0,00€
c) with ability to print and copy 0,00€
Slovak title Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá
English title Eurocode 7:Geotechnical design. Part 1: General rules
Publication date 01. 09. 2009
Withdrawal date
ICS: 91.010.30, 93.020
Triediaci znak: 73 0091
Úroveň zapracovania: idt EN 1997-1:2004/AC:2009
Vestník: 08/09
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Túto európsku normu (EN 1997-1: 2004) vypracovala technická komisia CEN/TC 250 Eurokódy stavebných konštrukcií, ktorej sekretariát bol zriadený v BSI. CEN/TC 250 je zodpovedná za všetky Eurokódy stavebných konštrukcií.