Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 734112

Number of records: 21

Back
73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 8: Navrhovanie a vyhotovenie konštrukcií stožiarov so zavesenými komínmi

Release Date: 01.12.2005

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 5: Materiály na murované vložky. Špecifikácia výrobkov

Release Date: 01.01.2006

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 4: Murované vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Release Date: 01.04.2006

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 4: Murované vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Release Date: 01.02.2007

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 5: Materiály na murované vložky. Špecifikácia výrobkov

Release Date: 01.02.2007

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

Release Date: 01.09.2007

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 2: Betónové komíny

Release Date: 01.11.2007

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 7: Špecifikácie valcových oceľových prefabrikátov, používaných v jednovrstvových oceľových komínoch a oceľových vložkách

Release Date: 01.08.2013

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 6: Oceľové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Release Date: 01.01.2017

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 9: Hodnotenie a údržba počas životnosti. Monitoring, kontroly, údržba, návrhy opatrení a revízne správy; potrebné zásahy a návrh opatrení

Release Date: 01.03.2024

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace priemyselné komíny. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.12.2001

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace priemyselné komíny. Časť 2: Betónové komíny

Release Date: 01.09.2002

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace priemyselné komíny. Časť 4: Murované komínové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Release Date: 01.08.2003

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace komíny. Časť 6: Kovové komínové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Release Date: 01.05.2005

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace komíny. Časť 6: Oceľové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Release Date: 01.11.2005

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace komíny. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.04.2006

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace komíny. Časť 7: Špecifikácie valcových oceľových prefabrikátov, ktoré sa používajú v jednoplášťových oceľových komínoch a oceľových komínových vložkách

Release Date: 01.06.2006

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace komíny. Časť 7: Špecifikácie valcových oceľových prefabrikátov, používaných v jednoplášťových oceľových komínoch a oceľových komínových vložkách

Release Date: 01.08.2006

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace komíny. Časť 7: Špecifikácie valcových oceľových prefabrikátov, používaných v jednoplášťových oceľových komínoch a oceľových komínových vložkách

Release Date: 01.07.2009

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace komíny. Časť 6: Oceľové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Release Date: 01.04.2016

73 4112 Withdrawn

Samostatne stojace komíny. Časť 9: Hodnotenie a údržba počas životnosti. Monitoring, kontroly, údržba, návrhy opatrení a revízne správy. Potrebné zásahy a návrh opatrení

Release Date: 01.02.2023

Dotaz zabral 0,357s.