Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13084-5

STN EN 13084-5

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 13084-5
Platnosť: Valid
Pages 32
language
SK
hard copy 17,20€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) without ability to print, with ability to copy 17,20€
c) with ability to print and copy 22,36€
Slovak title Samostatne stojace komíny. Časť 5: Materiály na murované vložky. Špecifikácia výrobkov
English title Free-standing chimneys. Part 5: Material for brick liners - Product specifications
Publication date 01. 01. 2006
Withdrawal date
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-5:2005
Vestník: 12/05
Amendments Oprava *AC V 01/07
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje funkčné požiadavky a skúšobné metódy pre pálené a keramické tehly a priemyselne vyrábané malty používané pri stavbe murovaných vložiek v samostatne stojacich priemyselných komínoch.