Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.040.47

Number of records: 20

Back
32 1008 Valid

Stavba lodí. Tvary a obrysy lodí. Číselné vyjadrenie prvkov určujúcich geometrický tvar lodného trupu

Release Date: 01.03.1995

32 1009 Valid

Stavba lodí. Hlavné rozmery lodí. Terminológia a definície na počítačové spracovanie

Release Date: 01.10.1995

32 0000 Valid

Lode a plávajúce zariadenia. Názvoslovie plavidiel a plavby

Release Date: 01.03.1997

32 3003 Valid

Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník

Release Date: 01.08.1997

32 0011 Valid

Stavba lodí. Zariadenia na aktívne ovládanie prvkov plavidiel. Slovník

Release Date: 01.11.1998

32 5516 Valid

Stavba lodí a plávajúce zariadenia. Nakladacie výložníky a ich časti. Slovník

Release Date: 01.03.2002

32 1604 Valid

Lode a námorná technika. Pohonné zariadenie pre lode. Časť 2: Definície pre natáčacie pohonné zariadenia (ISO 3715-2: 2001)

Release Date: 01.12.2003

32 0810 Valid

Plavidlá vnútrozemskej plavby. Slovník

Release Date: 01.02.2004

32 1604 Valid

Lode a námorná technológia. Lodné pohonné zariadenia. Časť 1: Termíny a definície geometrie vrtule (ISO 3715-1: 2002)

Release Date: 01.02.2005

32 0010 Valid

Lode a námorná technológia. Bagre. Slovník (ISO 8384: 2019)

Release Date: 01.04.2020

32 0000 Withdrawn

Lode a plávajúce zariadenia. Názvoslovie plavidiel a plavby

Release Date: 29.01.1985

32 3000 Withdrawn

Stavba lodí a plávajúce zariadenia. Palubné mechanizmy. Slovník

Release Date: 01.11.1994

32 1007 Withdrawn

Stavba lodí. Tvary a obrysy lodí. Určovanie geometrických údajov

Release Date: 01.03.1995

32 5011 Withdrawn

Stavba lodí. Vetranie nákladných priestorov, v ktorých sa pohybujú vozidlá so spaľovacími motormi. Výpočet teoretického prietoku vzduchu

Release Date: 01.01.1997

32 4508 Withdrawn

Stavba lodí. Lodné vrtule. Zoznam ekvivalentných termínov

Release Date: 01.05.1997

32 6601 Withdrawn

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 101: Definície a všeobecné požiadavky

Release Date: 01.05.1997

32 7001 Withdrawn

Stavba lodí. Koordinácia rozmerov v ubytovacích priestoroch lodí. Časť 2: Termíny a definície

Release Date: 01.01.1998

32 0010 Withdrawn

Stavba lodí a námorná technológia. Bagre. Slovník (ISO 8384:2000)

Release Date: 01.11.2002

32 1604 Withdrawn

Lode a námorná technológia. Lodné pohonné zariadenie. Časť 1: Termíny a definície geometrie vrtule (ISO 3715-1: 2002)

Release Date: 01.06.2004

32 0010 Withdrawn

Lode a námorná technológia. Bagre. Slovník (ISO 8384: 2018)

Release Date: 01.05.2019

Dotaz zabral 0,405s.