Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.040.93

Number of records: 41

Back
73 6200 Valid

Mostné názvoslovie

Release Date: 15.01.1975

73 6200 Valid

Mostné názvoslovie

Release Date: 01.05.1977

73 6200 Valid

Mostné názvoslovie

Release Date: 01.04.1983

01 3400 Valid

Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve

Release Date: 28.02.1985

01 3404 Valid

Výkresy v stavebníctve. Špecifikácia. Základné ustanovenia

Release Date: 02.06.1986

01 3400 Valid

Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve

Release Date: 01.07.1988

73 1010 Valid

Názvoslovie a značky v geotechnike

Release Date: 01.03.1997

73 0001 Valid

Terminológia eurokódov

Release Date: 01.06.2007

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy

Release Date: 01.02.2011

73 6370 Valid

Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 1: Definície

Release Date: 01.12.2012

73 6363 Valid

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky pre vignolové koľajnice. Časť 1: Definície

Release Date: 01.01.2024

27 3002 Withdrawn

Lanové dráhy. Názvoslovie

Release Date: 16.01.1974

73 6851 Withdrawn

Asfaltobetónové konštrukcie hydrotechnických stavieb. Názvoslovie a základné ustanovenia

Release Date: 18.04.1980

73 6100 Withdrawn

Názvoslovie cestných komunikácií

Release Date: 06.07.1983

73 6515 Withdrawn

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrotechniky. Vodné nádrže a zdrže

Release Date: 06.10.1983

73 6516 Withdrawn

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrotechniky. Priehrady

Release Date: 06.10.1983

73 6512 Withdrawn

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrotechniky. Vodné toky

Release Date: 08.11.1983

73 6510 Withdrawn

Vodné hospodárstvo. Základné vodohospodárske názvoslovie

Release Date: 30.08.1984

73 1010 Withdrawn

Názvoslovie a značky pre zakladanie stavieb

Release Date: 30.08.1984

73 6524 Withdrawn

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrotechniky. Funkčné objekty a zariadenia hydrotechnických stavieb

Release Date: 18.03.1986

73 1010 Withdrawn

Názvoslovie a značky pre zakladanie stavieb

Release Date: 01.08.1988

Dotaz zabral 0,432s.