Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1317-1

STN EN 1317-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1317-1
Validity: Valid
Number of pages: 36
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy
English title Road restraint systems.Part 1:Terminology and general criteria for test methods
Release Date: 01. 02. 2011
Date of withdrawal:
ICS: 01.040.93, 93.080.30
Sorting character/National clasification code 73 6030
Level of incorporation: idt EN 1317-1:2010
Official Journal 01/11
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 1317-1:2000-11 (73 6030)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma obsahuje podmienky meraní výkonnosti výrobkov na záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách počas nárazu a stupeň závažnosti nárazu, a obsahuje: Údaje skúšobného územia; Definície záchytných bezpečnostných zariadení na pozemných komunikáciách; Špecifikáciu vozidiel (vrátane požiadaviek zaťaženia) používaných pri nárazových testoch; Prístrojové vybavenie vozidiel; Výpočtové postupy a metódy zaznamenávanie údajov nárazov havárií vrátane stupňa závažnosti nárazu; VCDI.