Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.080

Number of records: 404

Back
30 0160 Valid

Označovanie cestných motorových vozidiel a ich častí

Release Date: 01.02.1988

01 3805 Valid

Reprografia. Symboly na mikrografických médiách a technické predlohy

Release Date: 23.09.1988

01 3405 Valid

Výkresy v stavebníctve. Označovanie charakteristík presnosti

Release Date: 24.10.1988

27 0140 Valid

Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Označovanie, tabuľky, nápisy

Release Date: 01.04.1989

22 0905 Valid

Vymeniteľné rezné doštičky. Systém označovania

Release Date: 01.05.1989

01 8026 Valid

Verejné značenie pri lanových dráhach a lyžiarskych vlekoch

Release Date: 07.02.1990

01 8015 Valid

Znak radiačného nebezpečenstva. Tvar a rozmery

Release Date: 01.07.1990

33 2033 Valid

Elektrotechnické predpisy. Označovanie materiálov a výrobkov s overenými elektrostatickými vlastnosťami

Release Date: 29.08.1990

27 0502 Valid

Žeriavy mobilné výložníkové. Označovanie, tabuľky a nápisy

Release Date: 31.08.1990

27 0140 Valid

Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Označovanie, tabuľky, nápisy

Release Date: 01.05.1991

34 5550 Valid

Všeobecné ustanovenia pre tvorbu značiek nahradzujúcich nápisy na predmetoch

Release Date: 01.10.1992

01 3142 Valid

Technické výkresy. Označovanie výrobkov a ich častí v konštrukčnej dokumentácii. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.09.1993

01 3142 Valid

Technické výkresy. Označovanie výrobkov a ich častí v konštrukčnej dokumentácii. Časť 2: Hutné výrobky

Release Date: 01.09.1993

01 8026 Valid

Verejné značenie pri lanových dráhach a lyžiarskych vlekoch

Release Date: 25.11.1993

27 3900 Valid

Lanové dráhy a lyžiarske vleky. Grafické značky a informačné tabule pre cestujúcich

Release Date: 01.12.1993

36 4806 Valid

Značky nahradzujúce nápisy. Grafické značky pre elektrické zariadenia v zdravotníctve

Release Date: 01.12.1993

01 3681 Valid

Výkresy banských a podzemných objektov. Spoločné požiadavky

Release Date: 01.11.1994

27 7505 Valid

Stroje na zemné práce. Výkonnosť stroja. Terminológia, značky a jednotky

Release Date: 01.05.1995

18 0060 Valid

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 1. časť: Základné značky

Release Date: 01.06.1995

18 0061 Valid

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 2. časť: Rozšírené základné značky

Release Date: 01.06.1995

18 0063 Valid

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 4. časť: Základné značky pre funkcie riadiacich počítačov a systémov so spoločne používaným zobrazením a riadením

Release Date: 01.06.1995

Dotaz zabral 0,422s.