Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.080

Number of records: 404

Back
94 4801 Valid

Varný riad na domáce používanie. Grafické symboly (piktogramy)

Release Date: 01.06.2006

93 8000 Valid

Kolesá a rolovacie kolieska. Terminológia, odporúčané symboly a viacjazyčný slovník

Release Date: 01.06.2006

01 3760 Valid

Označovanie elektrických a elektronických zariadení podľa článku 11(2) smernice 2002/96/ES (OEEZ)

Release Date: 01.08.2006

01 3790 Valid

Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 2: Špecifikácia grafických značiek v tvare vhodnom pre počítače vrátane grafických značiek pre referenčnú knižnicu a požiadavky na ich vzájomnú výmenu

Release Date: 01.10.2007

01 8027 Valid

Označovanie a zabezpečovanie lyžiarskych tratí a trás

Release Date: 01.11.2007

77 0080 Valid

Prvky na identifikáciu výrobkov v núdzových situáciách

Release Date: 01.02.2008

85 6212 Valid

Plastové skladacie nádoby na ľudskú krv a krvné komponenty. Časť 2: Grafické značky používané na štítkoch a v príbalových letákoch (ISO 3826-2: 2008)

Release Date: 01.01.2009

85 6030 Valid

Stomatológia. Grafické značky na stomatologické nástroje (ISO 21531: 2009)

Release Date: 01.06.2009

01 3760 Valid

Základné princípy grafických značiek používaných na zariadeniach. Časť 1: Vytváranie grafických značiek na registráciu

Release Date: 01.12.2009

01 8016 Valid

Tvorba grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 1: Základné pravidlá (ISO 81714-1: 2010)

Release Date: 01.11.2010

36 9784 Valid

Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie čiarového kódu. EAN/UPC

Release Date: 01.11.2010

01 3730 Valid

Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie pripájacích miest vo vnútri systému

Release Date: 01.03.2011

85 5005 Valid

Symboly na používanie označovania zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na označovanie zdravotníckych pomôcok obsahujúcich ftaláty

Release Date: 01.07.2011

01 3760 Valid

Základné princípy grafických značiek používaných na zariadeniach. Časť 3: Pokyny na používanie grafických značiek

Release Date: 01.12.2011

97 7126 Valid

Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácia čiarového kódu Data Matrix

Release Date: 01.10.2012

97 7127 Valid

Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácia čiarového kódu QR Code 2005

Release Date: 01.10.2012

01 8012 Valid

Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálov bezpečnostných značiek

Release Date: 01.07.2013

01 8012 Valid

Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostného označenia

Release Date: 01.07.2013

01 8012 Valid

Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 3: Princípy návrhu grafických znakov na používanie v bezpečnostných značkách

Release Date: 01.07.2013

27 7011 Valid

Stroje na zemné práce. Bezpečnostné štítky na strojoch. Všeobecné zásady

Release Date: 01.08.2013

01 3020 Valid

Schémy pre chemický a petrochemický priemysel. Časť 2: Grafické značky (ISO 10628-2: 2012)

Release Date: 01.09.2013

Dotaz zabral 0,405s.