Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 01.080

Number of records: 404

Back
97 7127 Valid

Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácia čiarového kódu GS1 DataBar

Release Date: 01.06.2014

35 8792 Valid

Polovodičové súčiastky. Elektromechanické mikrosúčiastky. Časť 22: Elektromechanická pevnosť pri namáhaní ťahom vodivých tenkých vrstiev na pružných podložkách

Release Date: 01.02.2015

01 8028 Valid

Cykloturistické značenie

Release Date: 01.04.2015

85 5320 Valid

Stomatológia. Grafické symboly pre stomatologické zariadenia (ISO 9687: 2015)

Release Date: 01.07.2015

92 0601 Valid

Vozidlá a zariadenia pre hasičskú a záchrannú službu. Grafické značky na ovládacie prvky a indikátory a na označovanie

Release Date: 01.08.2015

30 0380 Valid

Zametacie stroje. Časť 4: Symboly pre ovládače operátora a iné displeje

Release Date: 01.09.2015

01 3760 Valid

Zobrazenie stavov objektov pomocou grafických značiek

Release Date: 01.09.2015

80 6100 Valid

Geosyntetika. Časť 2: Symboly a piktogramy (ISO 10318-2: 2015)

Release Date: 01.02.2016

40 1401 Valid

Základný symbol ionizujúceho žiarenia (ISO 361: 1975)

Release Date: 01.03.2016

77 0051 Valid

Obaly. Distribučné obaly. Grafické značky pre manipuláciu a skladovanie obalov (ISO 780: 2015)

Release Date: 01.11.2016

80 6100 Valid

Geosyntetika. Časť 2: Symboly a piktogramy (ISO 10318-2: 2015)

Release Date: 01.11.2018

85 5320 Valid

Stomatológia. Grafické symboly pre stomatologické zariadenia (ISO 9687: 2015)

Release Date: 01.11.2018

33 0160 Valid

Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

Release Date: 01.12.2018

33 0100 Valid

Dohovor o elektrických obvodoch

Release Date: 01.03.2019

32 0868 Valid

Malé plavidlá. Grafické značky (ISO 11192: 2005)

Release Date: 01.05.2019

27 7508 Valid

Stroje na cestné, stavebné a zemné práce. Symboly pre ovládače vodiča a iné oznamovače. Časť 1: Všeobecné symboly

Release Date: 01.05.2019

27 7508 Valid

Stroje na cestné, stavebné a zemné práce. Symboly pre ovládače vodiča a iné oznamovače. Časť 2: Špecifické symboly pre stroje, pracovné zariadenia a príslušenstvo

Release Date: 01.05.2019

19 2013 Valid

Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Slovník a značky (ISO 11145: 2018)

Release Date: 01.06.2019

01 3410 Valid

Mapy veľkých mierok. Účelové mapy. Kreslenie a značky

Release Date: 01.09.2020

50 3407 Valid

Obklady stien. Slovník a symboly

Release Date: 01.10.2020

31 0051 Valid

Vybavenie letiskových plôch. Grafické symboly (ISO 11532: 2018)

Release Date: 01.12.2020

Dotaz zabral 0,417s.