Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 03.100.01

Number of records: 58

Back
01 0327 Valid

Riadenie projektu, programu a portfólia. Návod na riadenie programu

Release Date: 01.08.2021

01 0328 Valid

Riadenie projektu, programu a portfólia. Návod na riadenie portfólia

Release Date: 01.08.2021

01 0380 Valid

Manažérstvo rizika. Techniky posudzovania rizík

Release Date: 01.08.2021

97 4139 Valid

Ochrana spoločnosti. Pokyny na cvičenia

Release Date: 01.08.2021

97 4141 Valid

Bezpečnosť a odolnosť. Manažérstvo nebezpečenstva. Návod na riadenie incidentov

Release Date: 01.08.2021

97 4140 Valid

Ochrana spoločnosti. Systémy riadenia kontinuity podnikania. Návod na analýzu vplyvov na podnikanie (BIA)

Release Date: 01.08.2021

38 0008 Valid

Metodika oceňovania investícií súvisiacich s energiou (VALERI)

Release Date: 01.01.2022

01 0312 Valid

Manažérstvo inovácií. Nástroje a metódy pre manažérstvo duševného vlastníctva. Usmernenie (ISO 56005: 2020)

Release Date: 01.01.2022

83 0003 Valid

Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania. Usmernenie k používaniu normy ISO 22301 (ISO 22313: 2020)

Release Date: 01.02.2022

01 0107 Valid

Systémy manažérstva súladu. Požiadavky s usmernením na používanie

Release Date: 01.04.2022

01 0387 Valid

Manažérstvo rizika. Návod na manažérstvo právneho rizika

Release Date: 01.12.2022

95 0111 Valid

Údržba. Údržba v manažérstve hmotného majetku. Rámec na zvyšovanie hodnoty hmotného majetku v jeho celom životnom cykle

Release Date: 01.12.2022

83 0006 Valid

Ochrana spoločnosti. Krízový manažment. Usmernenia (ISO 22361: 2022)

Release Date: 01.04.2023

01 0383 Valid

Manažérstvo rizika. Slovník

Release Date: 01.04.2023

01 0312 Valid

Manažérstvo inovácií. Nástroje a metódy na manažérstvo príležitostí a nápadov. Usmernenie (ISO 56007: 2023)

Release Date: 01.01.2024

01 0108 Valid

Systémy manažérstva oznamovania previnení. Návod

Release Date: 01.02.2024

01 0109 Valid

Spravovanie organizácií. Usmernenie

Release Date: 01.03.2024

01 0312 Valid

Manažérstvo inovácií. Nástroje a metódy na meranie inovačných operácií. Usmernenie (ISO 56008: 2024)

Release Date: 01.07.2024

83 3000 Withdrawn

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky

Release Date: 01.04.2008

83 3000 Withdrawn

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky

Release Date: 01.10.2009

83 3000 Withdrawn

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Návod na implementáciu OHSAS 18001: 2007

Release Date: 01.10.2009

Dotaz zabral 0,401s.