Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 03.100.01

Number of records: 58

Back
01 0380 Withdrawn

Manažérstvo rizika. Techniky posúdenia rizika

Release Date: 01.12.2010

01 0381 Withdrawn

Manažérstvo rizika. Zásady a návod

Release Date: 01.04.2011

18 9021 Withdrawn

Požiadavky na zavádzanie procesu interoperability vo výrobných podnikoch. Vyspelý model posudzovania procesu interoperability

Release Date: 01.11.2014

83 5001 Withdrawn

Bezpečnosť spoločnosti. Terminológia (ISO 22300: 2012)

Release Date: 01.12.2014

83 0002 Withdrawn

Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulosti podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2012)

Release Date: 01.12.2014

83 0003 Withdrawn

Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulosti podnikania. Usmernenie (ISO 22313: 2012)

Release Date: 01.04.2015

83 0001 Withdrawn

Ochrana spoločnosti. Terminológia (ISO 22300: 2012)

Release Date: 01.02.2016

83 0002 Withdrawn

Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2012)

Release Date: 01.04.2017

01 0106 Withdrawn

Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom na použitie

Release Date: 01.12.2017

83 0002 Withdrawn

Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2012)

Release Date: 01.01.2018

83 0001 Withdrawn

Ochrana a prispôsobilosť spoločnosti. Terminológia (ISO 22300: 2018)

Release Date: 01.07.2018

95 0109 Withdrawn

Kontrola založená na riziku

Release Date: 01.11.2018

01 0380 Withdrawn

Manažérstvo rizika. Techniky posúdenia rizika

Release Date: 01.12.2019

83 0002 Withdrawn

Ochrana a odolnosť spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2019)

Release Date: 01.03.2020

83 0003 Withdrawn

Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulosti podnikania. Usmernenie (ISO 22313: 2020)

Release Date: 01.06.2020

95 0111 Withdrawn

Údržba. Údržba v manažérstve hmotného majetku. Rámec na zvyšovanie hodnoty hmotného majetku v jeho celom životnom cykle

Release Date: 01.10.2021

Dotaz zabral 0,419s.