Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 03.100.30

Number of records: 78

Back
27 7803 Valid

Stroje na zemné práce. Prevádzka a údržba. Výcvik mechanikov

Release Date: 01.09.1995

01 0303 Valid

Návod na výber konzultantov systémov manažérstva kvality a využívanie ich služieb

Release Date: 01.12.2005

95 4011 Valid

Služby cestovného ruchu. Požiadavky na profesionálnu prípravu a kvalifikačné programy sprievodcov cestovného ruchu

Release Date: 01.09.2008

97 4001 Valid

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Manažérstvo kvality, zabezpečovanie a metriky. Časť 1: Všeobecný prístup (ISO/IEC 19796-1: 2005)

Release Date: 01.10.2009

56 0057 Valid

Senzorická analýza. Metodika. Úvodné zaškolenie a výcvik posudzovateľov v zisťovaní a rozpoznávaní pachov

Release Date: 01.10.2012

97 4005 Valid

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Metadáta pre zdroje výučby. Časť 1: Rámcová štruktúra (ISO/IEC 19788-1: 2011)

Release Date: 01.05.2013

97 4005 Valid

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Metadáta pre zdroje výučby. Časť 2: Prvky štandardu Dublin Core (ISO/IEC 19788-2: 2011)

Release Date: 01.05.2013

01 0386 Valid

Kompetentnosť profesionálnych osôb pôsobiacich v oblasti posudzovania biologickej bezpečnosti

Release Date: 01.12.2013

13 1561 Valid

Príruby a ich spoje. Časť 4: Kvalifikácia personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov

Release Date: 01.02.2014

05 0708 Valid

Zváračský personál. Schvaľovacie skúšky operátorov tavného zvárania a zoraďovačov odporového zvárania pre plnomechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov (ISO 14732:2013)

Release Date: 01.02.2014

97 4005 Valid

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Metadáta pre zdroje výučby. Časť 3: Základný aplikačný profil (ISO/IEC 19788-3: 2011)

Release Date: 01.04.2014

97 4005 Valid

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Metadáta pre zdroje výučby. Časť 5: Vzdelávacie prvky (ISO/IEC 19788-5: 2012)

Release Date: 01.07.2014

95 5006 Valid

Služby rekreačného potápania. Požiadavky na výcvik inštruktorov potápania. Časť 1: Úroveň 1 (ISO 24802-1: 2014)

Release Date: 01.09.2014

95 5006 Valid

Služby rekreačného potápania. Požiadavky na výcvik inštruktorov potápania. Časť 2: Úroveň 2 (ISO 24802-2: 2014)

Release Date: 01.09.2014

01 5000 Valid

Nedeštruktívne skúšanie. Vyhodnocovanie ostrosti zraku pracovníkov v NDT (ISO 18490:2015)

Release Date: 01.10.2015

95 0105 Valid

Údržba. Kvalifikácia pracovníkov údržby

Release Date: 01.11.2015

85 7044 Valid

Hodnotenie zdravotného rizika chemických látok. Požiadavky na poskytovanie zaškolenia

Release Date: 01.03.2016

96 5129 Valid

Služby poskytované lekármi s dodatočnou kvalifikáciou v homeopatii (MDQH). Požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekármi s dodatočnou kvalifikáciou v homeopatii

Release Date: 01.04.2017

05 0706 Valid

Odporúčanie na uplatňovanie normy STN EN ISO 9606-1

Release Date: 01.05.2017

45 0141 Valid

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Smernice na spôsobilosť manažmentu pre vrtný personál (ISO/TS 17969: 2017)

Release Date: 01.06.2018

18 8508 Valid

Aditívna výroba. Zásady kvalifikácie. Kvalifikovaná obsluha strojov a zariadení na laserové tavenie kovu na báze práškovej vrstvy používaných v aplikáciách letectva a kozmonautiky (ISO/ASTM 52942: 2020)

Release Date: 01.03.2021

Dotaz zabral 0,413s.