Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO/IEC 19796-1

STN EN ISO/IEC 19796-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN ISO/IEC 19796-1
Platnosť: Valid
Pages 124
language
EN
hard copy 35,00€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 31,50€
b) without ability to print, with ability to copy 35,00€
c) with ability to print and copy 45,50€
Slovak title Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Manažérstvo kvality, zabezpečovanie a metriky. Časť 1: Všeobecný prístup (ISO/IEC 19796-1: 2005)
English title Information technology - Learning, education and training - Quality management, assurance and metrics - Part 1: General approach (ISO/IEC 19796-1:2005)
Publication date 01. 10. 2009
Withdrawal date
ICS: 03.100.30, 35.240.99
Triediaci znak: 97 4001
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 19796-1:2005, idt EN ISO/IEC 19796-1:2009
Vestník: 09/09
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: