Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 03.120.20

Number of records: 113

Back
01 5259 Valid

Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná dokumentácia (ISO/IEC 17050-2: 2004)

Release Date: 01.06.2005

33 1400 Valid

Kvalifikácia dodávateľov elektrickej inštalácie

Release Date: 01.07.2005

01 5264 Valid

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na posudzovanie rovnosti orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov (ISO/IEC 17040: 2005)

Release Date: 01.10.2005

31 0435 Valid

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Hodnotenie distribútorov (na základe ISO 9001: 2000)

Release Date: 01.08.2009

01 5259 Valid

Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1:2004)

Release Date: 01.05.2012

01 5260 Valid

Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012)

Release Date: 01.09.2012

01 5258 Valid

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024: 2012)

Release Date: 01.04.2013

01 5256 Valid

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065: 2012)

Release Date: 01.10.2013

01 5265 Valid

Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie výrobkov (ISO/ IEC 17067:2013)

Release Date: 01.02.2014

36 1090 Valid

Pokyny na vykonávanie cyklických skúšok

Release Date: 01.08.2014

87 1552 Valid

Návod na aplikáciu posudzovania zhody požiadaviek na prístupnosť vo verejnom obstarávaní produktov a služieb IKT v Európe

Release Date: 01.04.2015

72 0019 Valid

Stavebné výrobky. Hodnotenie uvoľňovania nebezpečných látok. Pokyny na štatistické hodnotenie stanovených hodnôt. Časť 1: Zásady a pravidlá používania

Release Date: 01.04.2016

72 0019 Valid

Stavebné výrobky. Hodnotenie uvoľňovania nebezpečných látok. Pokyny na štatistické hodnotenie stanovených hodnôt. Časť 2: Technický a štatistický základ

Release Date: 01.04.2016

56 0303 Valid

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na orgány vykonávajúce audity a certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín

Release Date: 01.04.2016

56 0303 Valid

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na orgány vykonávajúce audity a certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín

Release Date: 01.07.2016

97 6065 Valid

Bezpečnostné požiadavky na dôveryhodné systémy spravujúce certifikáty a časové značky

Release Date: 01.09.2016

38 0001 Valid

Energetické audity. Časť 5: Kompetentnosť energetických audítorov

Release Date: 01.02.2017

01 5266 Valid

Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na odbornú spôsobilosť výrobcov referenčných materiálov (ISO 17034: 2016)

Release Date: 01.06.2017

01 5257 Valid

Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky (ISO/IEC 17021-1:2015)

Release Date: 01.04.2018

01 5210 Valid

Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody (ISO/IEC 17011: 2017)

Release Date: 01.06.2018

01 5253 Valid

Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2017)

Release Date: 01.12.2018

Dotaz zabral 0,406s.