Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO/IEC 17020

STN EN ISO/IEC 17020

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO/IEC 17020
Validity: Valid
Number of pages: 32
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012)
English title Conformity assessment.Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)
Release Date: 01. 09. 2012
Date of withdrawal:
ICS: 03.120.20
Sorting character/National clasification code 01 5260
Level of incorporation: idt ISO/IEC 17020:2012, idt EN ISO/IEC 17020:2012
Official Journal 08/12
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN ISO/IEC 17020:2005-07 (01 5260)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto medzinárodná norma obsahuje požiadavky na kompetentnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu a na nestrannosť a konzistentnosť ich inšpekčnej činnosti.