Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.220.20

Počet záznamov: 318

Back
92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 29: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným dymovým a tepelným snímačom

Vydanie: 01.11.2015

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 32: Pokyny na plánovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu systémov hlasovej signalizácie požiarov

Vydanie: 01.12.2015

28 2401 Valid

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť 5: Požiadavky na požiarnu ochranu elektrických zariadení vrátane elektrických zariadení trolejbusov, autobusov s vyhradenou vodiacou dráhou a magneticky nadnášaných vozidiel

Vydanie: 01.04.2016

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 28: Neresetovateľné tepelné hlásiče líniového typu

Vydanie: 01.08.2016

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 31: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným dymovým snímačom, snímačom oxidu uhoľnatého a voliteľným tepelným snímačom

Vydanie: 01.11.2016

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.12.2016

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.12.2016

92 0430 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 7: Fyzikálne vlastnosti a návrh systému plynových hasiacich zariadení pre hasiacu látku IG-01 (ISO 14520-12: 2015, mod.)

Vydanie: 01.07.2018

92 0430 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 8: Fyzikálne vlastnosti a návrh systému plynových hasiacich zariadení pre hasiacu látku IG-100 (ISO 14520-13: 2015, mod.)

Vydanie: 01.07.2018

92 0430 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 9: Fyzikálne vlastnosti a návrh systému plynových hasiacich zariadení pre hasiacu látku IG-55 (ISO 14520-14: 2015, mod.)

Vydanie: 01.07.2018

92 0430 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 10: Fyzikálne vlastnosti a návrh systému plynových hasiacich zariadení pre hasiacu látku IG-541 (ISO 14520-15: 2015, mod.)

Vydanie: 01.07.2018

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče

Vydanie: 01.01.2019

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu

Vydanie: 01.02.2019

27 4003 Valid

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Prehliadky a skúšky. Časť 58: Skúšanie požiarnej odolnosti šachtových dverí

Vydanie: 01.02.2019

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 14: Pokyny na navrhovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu

Vydanie: 01.05.2019

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru

Vydanie: 01.08.2019

92 0450 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól. Časť 2: Projektovanie, inštalovanie a údržba

Vydanie: 01.09.2019

92 0450 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty

Vydanie: 01.09.2019

92 0409 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty

Vydanie: 01.10.2019

92 0407 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 9: Zavodňovacie ventilové stanice

Vydanie: 01.11.2019

92 0440 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 16: Skúšobný protokol pre systémy s otvorenou hubicou určené pre priemyselné sporáky s olejom

Vydanie: 01.02.2020

Dotaz zabral 0,419s.