Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 92 1101-4/Zmena 1

STN 92 1101-4/Zmena 1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 92 1101-4/Zmena 1
Validity: Valid
Number of pages: 4
Language:
SK
Paper: 2,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 2,52€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 2,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 3,64€
Slovak title Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače
English title Products for electrical distribution, control and communications for the purposes of fire safety of buildings. Part 4: Enclosures with fire resistance for low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Release Date: 01. 12. 2016
Date of withdrawal:
ICS: 13.220.20, 29.120.60, 29.240.20, 33.060.40
Sorting character/National clasification code 92 1101
Level of incorporation:
Official Journal 11/16
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma stanovuje požiadavky na skrine nízkonapäťových rozvádzačov, ďalej len "skrine rozvádzačov" na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, na ktoré sa vzťahujú predpisy o protipožiarnej bezpečnosti stavieb ) z hľadiska ich požiarnej odolnosti. Stanovuje požiadavky na výrobu, požiarne charakteristiky (parametre), posudzovanie parametrov a pokyny na použitie pri zabudovaní do stavby. Norma sa nevzťahuje na skrine rozvádzačov, ktoré: --neslúžia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari; --neslúžia na použitie v chránenej alebo čiastočne chránenej únikovej ceste; --sa skúšajú podľa STN 92 0206.