Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.260

Number of records: 186

Back
33 2000 Valid

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

Release Date: 01.02.1995

33 2000 Valid

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

Release Date: 24.08.1995

36 4890 Valid

Zásady bezpečného používania zdravotníckych elektrických prístrojov pre administratívny a zdravotnícky personál

Release Date: 01.09.1995

36 0550 Valid

Transformátory s výstupným napätím naprázdno nad 1000 V na napájanie výbojkových trubíc. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.07.1997

73 6223 Valid

Ochrany zábranami proti nebezpečnému dotyku so živými časťami trakčného vedenia a proti účinkom výfukových plynov na objektoch nad koľajami železničných dráh

Release Date: 23.03.1998

35 9724 Valid

Práce pod napätím – Skúšačky napätia. Časť 2: Skúšačky odporového typu na striedavé napätie od 1 kV do 36 kV

Release Date: 01.12.2001

35 9719 Valid

Práce pod napätím. Duté izolačné trubice na elektrotechnické účely

Release Date: 01.02.2002

35 9715 Valid

Rukávy z izolačného materiálu na práce pod napätím

Release Date: 01.03.2002

35 9715 Valid

Rukávy z izolačného materiálu na práce pod napätím

Release Date: 01.03.2002

35 9725 Valid

Elektroizolačné ochranné odevy pre práce na inštaláciách nízkeho napätia

Release Date: 01.07.2002

35 9724 Valid

Práce pod napätím – Skúšačky napätia. Časť 2: Skúšačky odporového typu na striedavé napätie od 1 kV do 36 kV

Release Date: 01.09.2002

73 6223 Valid

Ochrany zábranami proti nebezpečnému dotyku so živými časťami trakčného vedenia a proti účinkom výfukových plynov na objektoch nad koľajami železničných dráh

Release Date: 01.09.2002

35 9725 Valid

Elektroizolačné ochranné odevy pre práce na inštaláciách nízkeho napätia

Release Date: 01.09.2002

87 2099 Valid

Environmentálne inžinierstvo (EE). Napájanie zariadení v prístupovej sieti

Release Date: 01.11.2002

35 7108 Valid

Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana proti neúmyselnému priamemu dotyku s nebezpečnými živými časticami

Release Date: 01.04.2003

35 9735 Valid

Práce pod napätím. Ohybné kryty na vodiče z izolačného materiálu

Release Date: 01.06.2003

35 9724 Valid

Práce pod napätím. Skúšačky napätia. Časť 5: Systémy detekcie napätia (VDS)

Release Date: 01.08.2003

35 9718 Valid

Práce pod napätím. Zásuvné tyčové súpravy na uzemňovanie alebo uzemňovanie a skratovanie

Release Date: 01.09.2003

35 9715 Valid

Rukávy z izolačného materiálu na práce pod napätím

Release Date: 01.10.2003

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 651: Práce pod napätím

Release Date: 01.01.2004

35 9735 Valid

Práce pod napätím. Ohybné kryty na vodiče z izolačného materiálu

Release Date: 01.03.2004

Dotaz zabral 0,413s.