Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-4-473/Oprava 1

STN 33 2000-4-473/Oprava 1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 2000-4-473/Oprava 1
Validity: Valid
Number of pages:
Language:
SK
Paper: 0,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 0,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 0,00€
Slovak title Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom
English title Electrical equipment and installations. Part 4: Protection for safety. Chapter 47: Application of protective measures for safety. Section 473: Measures of protection against overcurrent
Release Date: 24. 08. 1995
Date of withdrawal:
ICS: 13.260, 29.020, 29.120.50
Sorting character/National clasification code 33 2000
Level of incorporation:
Official Journal 08/95
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal: V názve vydanej normy sa opravuje: 5. časť na 4. časť
Subject of the standard: Tato norma platí pro jištění holých i izolovaných vodičů a kabelů v silnoproudém elektrickém rozvodu do 1 kV. Všeobecné zásady platí i pro jištění vodičů a kabelů pro napětí vyšší než 1 kV.