Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 17.140.20

Number of records: 277

Back
10 5070 Valid

Meranie hluku vonkajších kompresorových jednotiek

Release Date: 04.09.1978

44 6560 Valid

Metódy merania hluku strojov a zariadení v dlhých banských dielach

Release Date: 12.01.1979

10 9201 Valid

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku na tlak pn 0,63 a 1,0 MPa. Technické požiadavky

Release Date: 20.03.1984

10 9201 Valid

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku na tlak pn 0,63 a 1,0 MPa. Technické požiadavky

Release Date: 01.07.1985

10 9202 Valid

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku. Metódy skúšok

Release Date: 29.04.1986

10 5043 Valid

Kompresory boxerové. Prípustné hladiny hlukových charakteristík a metódy ich merania

Release Date: 04.01.1988

32 0041 Valid

Stavba lodí. Meranie hluku a vibrácií na plavidle a v jeho okolí

Release Date: 01.09.1994

11 9011 Valid

Akustika. Hydraulický pohon - skúšobný predpis na stanovenie hladín hluku prenášaného vzduchom. 1. časť: Hydrogenerátory

Release Date: 01.11.1996

11 9011 Valid

Akustika. Hydraulický pohon - skúšobný predpis na stanovenie hladín hluku prenášaného vzduchom. 2. časť: Hydromotory

Release Date: 01.11.1996

11 9011 Valid

Akustika. Hydraulický pohon - skúšobný predpis na stanovenie hladín hluku prenášaného vzduchom. 3. časť: Hydrogenerátory. Metóda používajúca pravouhlú meraciu plochu

Release Date: 01.11.1996

50 0313 Valid

Papier a lepenka. Stanovenie hladkosti podľa Bekka

Release Date: 01.11.1996

49 6150 Valid

Drevoobrábacie zariadenia. Hluk obrábacích strojov. Metódy merania, prevádzkové podmienky a prípustné hodnoty

Release Date: 01.08.1997

01 1614 Valid

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 1: Všeobecné zásady a definície

Release Date: 01.10.1997

01 1614 Valid

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 2: Metódy pre jednotlivé stroje

Release Date: 01.10.1997

01 1614 Valid

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 3: Jednoduchá metóda (prechodná úprava) pre série strojov

Release Date: 01.10.1997

01 1614 Valid

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 4: Metódy pre série strojov

Release Date: 01.10.1997

01 1614 Valid

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 1: Všeobecné zásady a definície

Release Date: 01.10.1997

01 1614 Valid

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 2: Metódy pre jednotlivé stroje

Release Date: 01.10.1997

01 1614 Valid

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 3: Jednoduchá metóda (prechodná úprava) pre série strojov

Release Date: 01.10.1997

01 1614 Valid

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 4: Metódy pre série strojov

Release Date: 01.10.1997

73 0536 Valid

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 2: Montážne a prevádzkové podmienky výtokových ventilov a miešacích batérií (ISO 3822-2:1995)

Release Date: 02.09.1998

Dotaz zabral 0,441s.