Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 17.140.20

Počet záznamov: 273

Späť

Platná

Vydanie: 04.09.1978

CS

Meranie hluku vonkajších kompresorových jednotiek

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.01.1979

CS

Metódy merania hluku strojov a zariadení v dlhých banských dielach

Objednať normu

Platná

Vydanie: 20.03.1984

SK

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku na tlak pn 0,63 a 1,0 MPa. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1985

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku na tlak pn 0,63 a 1,0 MPa. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 29.04.1986

SK

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku. Metódy skúšok

Objednať normu

Platná

Vydanie: 04.01.1988

CS

Kompresory boxerové. Prípustné hladiny hlukových charakteristík a metódy ich merania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1994

SK

Stavba lodí. Meranie hluku a vibrácií na plavidle a v jeho okolí

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1996

SK

Akustika. Hydraulický pohon - skúšobný predpis na stanovenie hladín hluku prenášaného vzduchom. 1. časť: Hydrogenerátory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1996

SK

Akustika. Hydraulický pohon - skúšobný predpis na stanovenie hladín hluku prenášaného vzduchom. 2. časť: Hydromotory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1996

SK

Akustika. Hydraulický pohon - skúšobný predpis na stanovenie hladín hluku prenášaného vzduchom. 3. časť: Hydrogenerátory. Metóda používajúca pravouhlú meraciu plochu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1996

SK

Papier a lepenka. Stanovenie hladkosti podľa Bekka

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1997

SK

Drevoobrábacie zariadenia. Hluk obrábacích strojov. Metódy merania, prevádzkové podmienky a prípustné hodnoty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

CS

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 1: Všeobecné zásady a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

CS

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 2: Metódy pre jednotlivé stroje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

CS

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 3: Jednoduchá metóda (prechodná úprava) pre série strojov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

CS

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 4: Metódy pre série strojov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

SK

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 1: Všeobecné zásady a definície

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

SK

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 2: Metódy pre jednotlivé stroje

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

SK

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 3: Jednoduchá metóda (prechodná úprava) pre série strojov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1997

SK

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 4: Metódy pre série strojov

Objednať normu

Dotaz zabral 0,420s.