Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 3822-2

STN EN ISO 3822-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN ISO 3822-2
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 2: Montážne a prevádzkové podmienky výtokových ventilov a miešacích batérií (ISO 3822-2:1995)
English title Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 2: Mounting and operating conditions for draw-off taps and mixing valves (ISO 3822- 2:1995)
Publication date 02. 09. 1998
Withdrawal date
ICS: 17.140.20, 91.060.40
Triediaci znak: 73 0536
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 3822-2:1995, idt ISO 3822-2:1995
Vestník: 09/98
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN 73 0536:1988-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN ISO 3822 predpisuje montážne a prevádzkové podmienky pre výtokové ventily a miešacie batérie, kde meraný vyžarovaný hluk spôsobuje prietok vody.