Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 3822-2

STN EN ISO 3822-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 3822-2
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 2: Montážne a prevádzkové podmienky výtokových ventilov a miešacích batérií (ISO 3822-2:1995)
English title Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 2: Mounting and operating conditions for draw-off taps and mixing valves (ISO 3822- 2:1995)
Release Date: 02. 09. 1998
Date of withdrawal:
ICS: 17.140.20, 91.060.40
Sorting character/National clasification code 73 0536
Level of incorporation: idt EN ISO 3822-2:1995, idt ISO 3822-2:1995
Official Journal 09/98
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN 73 0536:1988-10
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto časť EN ISO 3822 predpisuje montážne a prevádzkové podmienky pre výtokové ventily a miešacie batérie, kde meraný vyžarovaný hluk spôsobuje prietok vody.